Mer fokus på matsvinn

Vi i Grilstad tar ansvar for å redusere matsvinn. Vi jobber blant annet med hvordan vi skal utnytte skalk og avskjær bedre enn tidligere. Vi leverer også overskuddsmat til Matsentralen som kan distribuere videre til de som trenger det.

I juli 2017 ble det inngått en avtale mellom matbransjen og myndighetene ved Klima og Miljødepartementet om reduksjon av matsvinn:

Bransjeavtalens formål er å «samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden». Gjennom denne avtalen slutter partene seg til FNs bærekrafts-mål om å halvere matsvinn innen 2030.

Grilstad har forpliktet seg til å bidra i dette arbeidet. Vi skal rapportere matsvinn og har satt oss et offensivt mål:

Vi skal redusere matsvinn!
– Vi jobber nå kontinuerlig med å kartlegge hvor og hvordan vi kan redusere i vår produksjon.
– Vi er offensive på utvikling av «nye produkter».
– Vi har et mål om å gjøre «omtanke for miljøet til et konkurransefortrinn» og vi gleder oss til å presentere flere bærekraftige produkter i fremtiden!

Visste du at…
– En tredel av all mat som produseres i verden blir aldri spist, men ødelagt eller kastet
– I Norge kastes det hvert år over 385 000 tonn spiselig mat
– Ca 58 % av det kartlagte matsvinnet stammer fra privathusholdninger
– Det betyr at hver person i Norge kaster 42,6 kg mat hvert år!

Kilde: www.matvett.no