Spekemat med mindre salt

Gjennom flere prosjekter arbeider Grilstad AS aktivt med å lage spekemat og spekepølser med lavere saltinnhold enn det varegruppen tradisjonelt har hatt i Norge. Grilstad AS har mottatt en gledelig melding om at de er innvilget støtte på 8,45 millioner kroner til forskning for å utvikle en energieffektiv produksjon av produkter med redusert saltinnhold, norsk smaksprofil og norsk kvalitetsstandard.

Gjennom flere prosjekter arbeider Grilstad AS aktivt med å lage spekemat og spekepølser med lavere saltinnhold enn det varegruppen tradisjonelt har hatt i Norge.
Grilstad AS har mottatt en gledelig melding om at de er innvilget støtte på 8,45 millioner kroner til forskning for å utvikle en energieffektiv produksjon av produkter med redusert saltinnhold, norsk smaksprofil og norsk kvalitetsstandard.

Prosjektet «Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat» hos Grilstad AS og samarbeidspartnere har prosjektperiode fra 2017 til 2020. Ph.D Solveig Uglem, som er FoU- og Kvalitetssjef i Grilstad, sier at å redusere saltnivået i disse varegruppene krever nøye forskning for å gi oss nødvendig kunnskap om prosesser knyttet til salting, modningstider og smak. Arbeidet vi er i gang med skal gi oss flere produkter med redusert saltnivå i butikkene, og dermed bidra til bedre folkehelse. Grilstad AS deltar også aktivt i helsemyndighetene sitt prosjekt «Saltpartnerskapet», vi har signert «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold» og vi er med i utviklingsprosjektet «En sunnere matpakke».

Helsemyndighetenes fokus på saltinntak har også satt seg hos forbrukeren. Reduksjon av saltnivå vil komme forbrukeren til gode gjennom to ulike strategier fra Grilstad AS. Det kommer lanseringer av produkter med lavt saltinnhold, og man vil oppleve en gradvis reduksjon av saltnivå over tid for eksisterende produkter. I Norges mest spiste spekeskinke Strandaskinke, er saltmengden gjennom de ti siste årene redusert i en mengde tilsvarende 200 tonn salt.
I mai lanserer Grilstad en helt ny produktserie som gir gode alternativer for alle som er opptatt av fettinnhold og saltmengder.

Etter norsk tradisjon er spekeskinkene saltere enn det vi finner lenger syd i Europa. Grilstad AS har jobbet med å utvikle en norsk spekeskinke med mindre salt. Med lavere saltnivå fremheves de gode modningssmakene, og spekeskinken får også flere bruksområder. «Etter lang tids utvikling, kan vi nå presentere Fjellbris – en mild og mindre salt Strandaskinke. Jeg er sikker på at Fjellbris blir godt tatt imot, og at mange vil si at vi har utviklet en enda bedre Strandaskinke – gled deg til å smake», sier merkevaresjef for Stranda Hilde Sorken.

Håndverkstradisjonene står sterkt i Grilstad AS, og gjennom Tind har de også fått inn mange spennende premiumprodukter med aromatiske smaker, og lavt saltnivå. Kombinasjon mellom forskningsressurser og solid fagkompetanse utgjør en solid base for utvikling. Grilstad vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme forbrukernes fremtidige behov.