Vi ønsker å bidra til et sunnere kosthold

Vi i Grilstad skal gjøre vårt beste for å lage produkter som gjør det enklere for forbrukerne å ta gode valg i hverdagen. Mindre salt og mindre mettet fett står høyt på agendaen vår. Gjennom flere prosjekter arbeider Grilstad AS aktivt med å lage spekemat og spekepølser med lavere saltinnhold enn det varegruppen tradisjonelt har hatt i Norge.

Grilstad er tilsluttet «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» og «Saltpartnerskapet». Gjennom dette har vi forpliktet oss til å bidra til at innholdet av mettet fett og salt i det norske kostholdet reduseres til anbefalt nivå.

Gjennom FoU-prosjektet «ExPress – energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat» samarbeider vi med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner om å redusere salt i spekeskinke og spekepølse på en energimessig gunstig måte. Vi har siden 2014 redusert mengden salt som benyttes i produktene våre med nesten 20 %. Om lag 80 % av våre produkter er innenfor målene i saltlistene definert i Saltpartnerskapet. Dette inkluderer de aller fleste av våre volumprodukter.

Reduksjon av saltnivå vil komme forbrukeren til gode gjennom nye lanseringer av produkter med lavt saltinnhold, og forbruker vil oppleve en gradvis reduksjon av saltnivå over tid for eksisterende produkter. I Norges mest spiste spekeskinke Strandaskinke, er saltmengden gjennom de ti siste årene redusert i en mengde tilsvarende 200 tonn salt. I serien Lev Litt Lettere fra Grilstad tilbyr vi produkter med et lavere innhold av fett- og/eller salt enn sammenlignbare produkter i markedet.