Samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar blir viktigere og viktigere. Vi i Grilstad ønsker å ta vår del av ansvaret. Vi skal drive langsiktig og bærekraftig. Sunnere mat, mindre matsvinn og reduksjon av plast er noen av målene våre. Nå presenterer vi Grilstads første rapport om samfunnsansvar. Den er vi stolte av. Rapporten viser hvilke mål vi har, og hva vi gjør.