PRESSEMELDING

Grilstad strukturerer selskapet for fremtiden

Trondheim 22.05.24

Jørgen Wiig har meddelt styret i Grilstad Holding AS/Grilstad AS at han etter snart 6 år ønsker å fratre som konsernsjef.  Styret har i samarbeid med ledergruppen i konsernet vurdert og besluttet at Grilstad sin organisering skal endres, blant annet for å styrke tilgang til kjøttråvarer og øke konkurransekraften på ferskvareområdet.  

Deler av konsernet blir derfor skilt ut i en egen enhet og dette omfatter bl.a. Midt-Norge Slakteri AS, avdelinger for skjæring av kjøtt, ferskvareproduksjon i Brumunddal og markedsorganisasjonen Foodservice.   Merkevarer og Spekevarer på de 3 produksjonsanleggene Ranheim, Stranda og Östersund, samt ferdigmatvirksomhetene hos Matpartner i Melhus og Holmens i Stavanger blir videreført som enheter i Grilstad.

Det vil fremover være et svært tett samarbeid på flere områder mellom de to virksomhetene.  

Terje Sørnes (44) er ansatt som ny konsernsjef i Grilstad Holding AS og Grilstad AS, og Ståle Gausen (60) er ansatt som visekonsernsjef og vil lede de virksomhetene som skilles ut på råvarer/ferskvarer i et nytt selskap. «Styret er stolt over å kunne rekruttere toppledere fra Grilstad sin egen ledergruppe», sier Styreleder Asbjørn Reinkind.  

Sørnes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og vært ansatt i Grilstad i 18 år i ulike stillinger, hovedsakelig innen salg og marked. Han har de siste årene 7 årene jobbet som Salgsdirektør Dagligvare og vært en del av konsernledelsen. Gausen har hatt en rekke stillinger i den private kjøttbransjen i hele sitt yrkesaktive liv, de siste 16 årene i Grilstad. Ståle Gausen kommer fra stillingen som Direktør for Råvarer, Innkjøp og Næringspolitikk i Grilstad, og er for tiden mat- og drikkeindustriens representant i NHO’s hovedstyret.  

Styret vil takke Jørgen Wiig for jobben han har gjort med å bygge Grilstad til en bredere matvareleverandør. Spesielt var han sterkt medvirkende til Grilstads innpass i ferdigmatsektoren, med oppkjøp av Matpartner og Holmens.

Jørgen Wiig vil lede Grilstad ut juli, og ny organisering vil tre i kraft fra 1. august.

Jørgen Wiig, avtroppende konsernsjef Grilstad AS

Terje Sørnes, påtroppende konsernsjef Grilstad AS

Ståle Gausen, påtroppende visekonsernsjef Grilstad AS

Asbjørn Reinkind, styreleder Grilstad AS

Kontaktpersoner

Asbjørn Reinkind, styreleder: 901 94 048, asbjorn@reinkind.com

Terje Sørnes, påtroppende konsernsjef: 901 26 310, terje.sornes@grilstad.no

Ståle Gausen, påtroppende visekonsernsjef: 926 10 449, stale.gausen@grilstad.no


Om Grilstad

Grilstad er markedsleder innen spekevarer med merkene Grilstad, Stranda og Tind. Grilstad er også markedsleder innen frosne hamburgere, leverandør av ferskt kjøtt og ferdigmat til dagligvaremarkedet og HoReCa. Konsernet er også en betydelig aktør innen slakting og skjæring av kjøtt. Grilstad har ca560 ansatte fordelt på sju produksjonsanlegg i Trondheim, Stranda, Brumunddal, Stavanger, Melhus, Levanger og Östersund, samt egne salgs- og markedsorganisasjoner for dagligvare og storkjøkken. Grilstad eies av Jenssen Holding (95 %) og Reinkind AS (5 %). Konsernets omsetning er på NOK 2,6milliarder.