Gå til innholdet
Allergisøk (0)
kjøttpålegg_skj

Grilstad Storkjøkken tilbaketrekker kokte påleggsvarianter

Grilstad Storkjøkken trekker tilbake alle varianter av kokt pålegg med pakkedato fra 01.06.2014 til og med 11.06.2014. Det presiseres at dette IKKE gjelder produkter solgt i dagligvaremarkedet.

Bakgrunnen for tilbaketrekkingen er funn av Listeria monocytogenes i enkelte kokte påleggsprodukter. Disse produktene er slicet i Brumunddal, og det er her funnene er gjort.

 

Selv om det kun er funnet positive prøver på enkeltprøver, velger Grilstad likevel å trekke alle produkter som er slicet på den aktuelle linjen i den aktuelle perioden. Funnene ble gjort i forbindelse med Grilstad sine rutinemessige kontroller.

 

Det er iverksatt planer for vask og desinfisering. Linjer og maskiner er demontert, vasket og desinfisert. Dette arbeidet var ferdig tirsdag, slik at produksjon vil starte igjen i løpet av onsdag.

 

Det er i tillegg iverksatt ekstraordinær plan for uttak av prøver i en 10 dagersperiode, for å dokumentere at bakterien er fjernet. Frem til alle prøver er negative, vil de aktuelle produktene være sperret.  

 

Vi vil presisere følgende:

  1. Listeria monocytogenes er funnet i enkelte produkter av kokt pålegg produsert for Storkjøkken.
  2. Totalt er det 5030 kg kokt pålegg som er sperret eller trukket tilbake, og alle de aktuelle kundene er varslet.
  3. Bakterien er påvist ved konsernets anlegg i Brumunddal.
  4. Produksjoner ved konsernets andre anlegg er ikke berørt. 
  5. Dette omhandler ikke andre produkter, og det gjelder ikke produkter solgt i dagligvaremarkedet.

       

Ved spørsmål eller kommentarer, kontakt konserndirektør Ståle Gausen på 92610449 eller på epost stale.gausen@grilstad.noFakta om listeria monocytogenes

Listeriabakterier finnes naturlig i vann, jord, planter og dyr og finnes derfor også i enkelte næringsmidler. Listeriabakteriene i matvarer kan stamme fra råvarer eller de kan være tilført fra mennesker eller utstyr ved produksjon, salg og tilberedning. I motsetning til de fleste andre bakterier som gir sykdom hos mennesker, vokser listeriabakterier ved kjøletemperatur. Generelt er det lite L. monocytogenes i norske råvarer, men enkelte bearbeidede matvarer med lang holdbarhetstid, og som spises uten videre varmebehandling, er mulige risikoprodukter. Slike matvarer er for eksempel oppskåret, kokt kjøttpålegg.